3D Mens

Podcast over Daders en Slachtoffers

In deze podcast aflevering gaat Peter Dalmeijer in gesprek met Norbert Overvelde over een universeel en vaak beladen thema: daders en slachtoffers. Norbert is (team)coach en opleider. Hij werkt vanuit zijn organisatie 3DMens met individuen, teams en organisaties.

Peter:
Ik kreeg een vraag van Norbert over een uitspraak die ik heb gedaan in een podcast aflevering over ‘daders en slachtoffers’. Norbert vroeg in welke aflevering ik die uitspraak gedaan had. Ik kon dat ook niet snel achterhalen. Daarom besloten we, als collega’s in het veld van leren en leiden om elkaar te ontmoeten.

Angst en vertrouwen in groepen

Het artikel van 3DMens gaat over groepsdynamiek, met name de paradox van angst en vertrouwen in groepsontwikkeling. Het benadrukt dat deze paradox in alle fasen van groepsontwikkeling speelt en dat er per fase progressie is in de omgang met angst en vertrouwen. De uiteindelijke boodschap is dat wanneer mensen echt leren vertrouwen op zichzelf en anderen, er rust ontstaat. Deze rust is een ervaring die polariteiten overstijgt en leidt tot volledige acceptatie van wat er is, zowel het goede als het kwade in teams, en ook de kwaliteiten en allergieën die aanwezig zijn.

De Houthakker

De Houthakker Het bos was altijd belangrijk geweest voor de bewoners ernaast. Het bos bracht hun natuurlijke geschenken in de vorm van hout en vruchten. Veel belangrijker nog: schaduw tegen de zon, stilte en rust. In die stilte ook de ruimte om de wonderen van het eigen hart te horen. Op een dag kwam er […]

Nieuwe woorden?

Nieuwe woorden? Afgelopen tijd kwamen al dan niet spontaan weer vele nieuwe woorden of verhaspelingen voorbij. Hieronder een weergave met hun betekenis. De betekenis is de betekenis zoals die in het moment bedoeld was. Je kunt dit gebruiken – zie het als inspiratie – in jouw eigen vocabulaire en eventueel voorzien van een eigen aangepaste […]

Oorzaken van falen van leiders bij veranderingen

Dit stuk gaat over de oorzaken en gevolgen van leiderschapsfalen in snel veranderende organisaties. Ik bespreek de factoren die leiden tot leiderschapsfalen, oa. inefficiënte communicatie en slechte werkrelaties. Ik baseer mij op een studie van Longenecker et al. (2007) en geef voorbeelden van hoe deze factoren de prestaties, het welzijn en de productiviteit van leiders en werknemers beïnvloeden. Ik benadruk het belang van effectieve communicatie en werkrelaties voor het succesvol leiden en uitvoeren van veranderingsprocessen.

Blij op de Hei?

Blij op de Hei?   Leuke vraag…die ik kreeg Ha Norbert: Wat kun jij bieden als het gaat om een HEI dag…? Ik: Nou roep maar…, waar denk je aan? Ander: Ga eens uit van twee dagen op de hei of ergens mooie locatie in de natuur… Ik: Geen probleem, er zijn veel prettige plekken […]

De Reddersdriehoek

De Reddersdriehoek Wanneer spreek je over de reddersdriehoek? Om deze vraag te beatwoorden is eerst een inleiding nodig. Vanaf onze geboorte raken we verwikkeld in communicatieve afhankelijkheid. Het kind ontdekt bijvoorbeeld al vroeg dat huilen aandacht geeft. Deze basis emotie verbind ons. Moeder/vader en kind hechten door behoefte en hulp. We zijn van nature coöperatief. […]

Grensoverschrijding

Grensoverschrijding? Grensoverschrijding? Je typt dit trefwoord en je bent niet de enige. Wat is het? Aanspreken op ongewenst gedrag, op je kop krijgen bij het niet halen van een target, een rol plakband van het werk mee naar huis, botte taal van leidinggevende bij het maken van een fout, een klagende medewerker die wordt buitengesloten […]

Help…Ik kwijn weg!

Help…Ik kwijn weg! Er is een naam voor dat ‘Blah’ gevoel: Het heet Wegkwijnen 19 april 2021, NY Times, artikel door Adam Grant Vertaald in het Nederlands door MicrosoftWord en correcties van Norbert Overvelde Het verwaarloosde middelste kind van geestelijke gezondheid kan je motivatie en focus dof maken – en het kan de dominante emotie […]

The Essence of Leadership

The Essence of Leadership The Essence of Leadership Georganiseerd door Het Eerste Huis (i.s.m. De Baak) op 18 april 2013. Vandaag wil ik voor mijn lezers van het eerste deel met Otto Scharmer verslag doen. Theory U is nu voor mij nog wat meer geworden dan het al was. Het heeft nu ook een kennismaking […]