3D Mens

Nieuwe woorden?

Afgelopen tijd kwamen al dan niet spontaan weer vele nieuwe woorden of verhaspelingen voorbij. Hieronder een weergave met hun betekenis. De betekenis is de betekenis zoals die in het moment bedoeld was. Je kunt dit gebruiken – zie het als inspiratie – in jouw eigen vocabulaire en eventueel voorzien van een eigen aangepaste betekenis. 

WHY CLOUD: woorden wolk met daarin redenen waarom mensen iets wel of niet willen doen. Bij coaching kijk je naar doelen, maar je kijkt ook naar gewoontes en sabotage mechanismen. De WHY cloud vormt een verzameling van redenen voor wel en niet het doel bereiken. Zet altijd twee wolken naast elkaar, zodat je goed ziet wat waarom is van wel en wat waarom is van niet.

FAALDOEL: professionele begeleiders kunnen werken met een Verborgen Contract. Dat zijn de verborgen mechanismen waardoor een contract (inhoudelijk doel) niet wordt gehaald. Daarmee kan de client – in de context van de professioneel begeleider – zeggen dat het aan de begeleider lag. Een faaldoel is een doel dat zodanig wordt gesteld dat het halen ervan bij voorbaat al tot falen leidt. Feitelijk ’trapt’ de coach dan in een valkuil van sabotage mechanismen, waardoor bij voorbaat een succes wordt uitgesloten. Dit woord kwam spontaan in mij op tijdens een leiderschap traject waarbij een cursist een zodanig doel stelde dat het onmogelijk was dit te realiseren in de gestelde termijn en met het gedrag van die cursist. 

HAALDOEL: De betreffende cursist moest bijschakelen en maakt van het FAALDOEL een HAALDOEL waardoor het concreet en toepasbaar was. Gezien de context van het leiderschap traject is een haaldoel realistisch en met wat aangepast gedrag ook echt zichtbaar.

SYMPAZIEK: vervorming op het woord sympathiek, waarbij iemand tijdens de coaching een zodanige sympathie had ontwikkeld voor iets dat diegene juist NIET wilde dat ik het spontaan sympaziek noemde. Een bijna ziekelijke vorm van hechting aan iets dat eigenlijk juist niet is gewenst.

SYMPTOOM PIJN: afgeleide van het woord fantoompijn. Fantoompijn is de pijn die iemand ervaart van een missend lichaamsdeel. Symptoompijn kwam ter sprake in mijn training over het SCORE MODEL voor vertrouwens personen. Hierbij ging het over de last en pijn die wordt ervaren als een symptoom niet serieus wordt genomen. 

COACH INFLATIE: Niet helemaal nieuw in mijn coach praktijk. Het kwam ter sprake in een workshop. De betekenis is dat de feitelijke waarde van een coach afneemt naarmate in de inzet wordt verhoogd. Het effect van de interventies neemt af naar mate er meer ervaringen zijn opgedaan met de coach. Dit komt vooral voor bij coaches die niet genoeg interventie mogelijkheden bieden en daarmee in een vast patroon van oplossingen komen.

EGODRANG: Ik weet niet zeker of dit woord al bestaat. Het kwam ter sprake in een bijeenkomst met leidinggevenden over het thema Dramadriehoek. De betekenis is dat het ego van iemand zodanig sterk van toepassing is dat er weinig onderhandel ruimte is voor een oplossing waarbij meerdere partijen kunnen groeien. De drang kun je niet alleen lezen als het aandringen op een bepaalde overtuiging of mening waarbij – indien niet wordt meegegaan hierin – de status van iemand kan worden beschadigd, maar heeft ook een DWANG effect, dwz. dat er een dwangmatig appel wordt gedaan om het ego niet te kwetsen.

STILTEVRAAG: bewust gekozen vraag waarbij je aangeeft niet gelijk een antwoord te willen. Het spontane antwoord laat je buiten beschouwing, je denkt er als het ware in stilte nog niet iets beter over na en komt er later dan op terug. 

NORBERTHEEK: Kwam ter sprake toen ik even iets moest opzoeken voor een groep. Verbastering van Bibliotheek, omdat in mijn eigen kennis en ervaring niet direct iets opkwam. Juist door het spontane woord Norbertheek werd het mij niet kwalijk genomen dat mijn parate kennis ontbrak.