3D Mens

Lezingen

Zoek je inspiratie rondom teamontwikkeling, synergie, feedback, leiderschap ontwikkeling vanuit de praktijk lees dan hier verder.

Welke lezingen?​

Met mijn organisatie 3DMens doe ik dagelijks ervaring op in het vak van professioneel begeleiden en opleiden. Met individuen, teams en organisaties. Het gaat altijd over ontmoeting, beweging en samen leren. De 3D staat voor de drie Delen van Ik naar Jij naar Wij. Het staat ook voor Delen om te VermENIGvuldigen, Verbinden en Samen Leren.

Dat doe ik graag in de vorm van interactieve lezingen. Het verschil met mijn ‘gewone’ werk met groepen (van 3 tot 18) is dat dit kan met groepen tot 500 deelnemers.

Er is keus uit meerdere interactieve lezingen:

Van Groep naar Team

Wat is het verschil tussen een groep en een team en wat betekent dat verschil voor het gedrag en de samenwerking. De verschillende rollen van leiderschap en lidmaatschap en de daarbij horende groei vragen en dilemma’s en illusies worden uitgelicht vanuit bekende en minder bekende ontwikkel theorieën en vooral…ervaringen.

De Geheimen van de Groep

Kijk je vanuit de buitenkant naar een groep dan zie je anders dan van binnenuit. In deze lezing ontsluier ik de dynamiek van mensen en relaties en vooral hun mogelijkheden. Ik laat zien hoe een team in haar kracht kan komen door de drie P’s van Protectie, Permissie en Potentie te gebruiken. Ik laat ook zien hoe een team in de valkuilen daarvan duikelt als je ze als leidinggevende en als teamlid niet goed toepast.

De Lerende Organisatie

Als een mens op een bepaalde manier leert, dan geldt dat ook voor teams en organisaties. Dit zijn feitelijk systemen die kunnen leren. In deze lezing ga ik dieper in op de praktische kant van een lerende organisatie.

Mijn Team Ontwikkelt

Met deze lezing hou ik het publiek de spiegel voor waar het gaat om de ontwikkel fasen van een groep naar een team. Ik laat je zien welke dilemma’s er zijn per fase en wat dit betekent voor de leider en de leden van een groep. Een boeiende trip door de levensfasen en over de overlevings fasen.

Samen werken?

Wat is dat? In een kleine 60 minuten geef ik jullie een beeld over de boven – en onderstroom bij samenwerking. Wat gebeurt er eigenlijk precies in een relatie waardoor het groeit, stagneert of juist achter uit beweegt? Samen werken is ook werken aan ‘samen’. Met voorbeelden en vooral  herkenning maak ik je wegwijs in de reis van een relatie.

Doorbreek de Dramadriehoek

De Dramadriehoek is een fenomeen dat vrijwel altijd speelt in groepen en relaties. Met deze lezing neem ik je mee in het proces ‘achter’ het gedoe dat leidt tot onenigheid en energieverlies. Je leert oa. over de herkomst van de Dramadriehoek. Samen ontdekken we die achterkant tijdens de lezing en ga je zien wat de voorkant is. Daarmee krijg je ook zicht op wat het drama kan doorbreken.

Voor deze interactieve lezingen kun je informatie opvragen via het contactformulier. Voor vragen over maatwerk lezingen over onderwerpen als (valkuilen in) coaching, leiderschap, conflict, team uitdagingen, maskers in teams, vitaliteit in organisaties kun je ook het contactformulier invullen of bellen met 0614929753.