3D Mens

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

  • De factuur die je krijgt moet 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, maar altijd uiterlijk één week voor de start van de cursus (= verzamelnaam voor opleiding, training of workshop).
  • Bij annulering van je inschrijving kun je in overleg met 3DMens een geschikte vervanger afvaardigen.
  • Restitutie is alleen mogelijk als de annulering uiterlijk 8 weken voor aanvang is binnengekomen en schriftelijk is bevestigd. Voor annulering in de tussenliggende tijd (tussen acht weken en de startdatum) geldt een staffel (bij acht tot vijf weken voor startdatum is 50% van cursusbedrag verschuldigd, bij vijf weken tot twee weken voor de startdatum is 85% van het cursusbedrag verschuldigd en binnen twee weken voor de startdatum is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
  • Als de cursus is gestart, ongeacht de reden van annulering, is geen restitutie mogelijk.
  • Twee weken voor de cursus start wordt besloten of een cursus door kan gaan (bij voldoende aanmeldingen) of eerder indien daartoe aanleiding is. Mocht het niet door kunnen gaan, dan word je daar direct van op de hoogte gebracht en je ontvangt (als al betaald is) het cursusbedrag direct retour.
  • 3DMens kan van cursuslocatie veranderen. Je ontvangt daarvan uiterlijk twee weken voor aanvang bericht.
  • Wijzigingen in de mogelijkheden voor overnachting(en) zijn altijd in overleg met opleider en afhankelijk van de afspraken met de locatie. Vooralsnog gelden de restitutie voorwaarden als hierboven beschreven voor het onderdeel overnachten.

Op alle overeenkomsten bij inschrijving op cursussen zijn de Algemene Voorwaarden Open Cursussen van 3DMens van toepassing. Daar waar deze inschrijfvoorwaarden niet in zijn voorzien wordt verwezen naar deze voorwaarden.