3D Mens

Oorzaken van falen van leiders bij veranderingen

Onkunde en falen?

Vraag een groep (ervaren) leiders naar hun onkunde en falen. Grote kans dat in de top 5 iets staat met communicatie en relatie. Daarnaast heb je grote kans dat er iets bij staat met focus/richting en gebrek aan vaardigheden.

Waarom klopt dit?

Leiderschaps gedrag is een van de meest onderzochte onderwerpen in management land. Het sturen van mensen betekent – impliciet – dat er risico’s aan verbonden zijn. Wat maakt dan dat dit toch vaak onderschat wordt?

Leiderschap is leiding geven en vaak met de toevoeging ‘aan verandering’. Iedere leidinggevende weet dat. Want waar stoelt anders het gegeven ‘leiding geven’ op? Daar hoort richting, gedrag en onzekerheid bij. Onzekerheid over jouw eigen kunde en die van degenen aan wie je leiding geeft. Veranderen is immers een pijnlijk proces. Nou ja pijnlijk in zoverre dat de reacties bij verandering altijd verschillend zijn en bij de een wat harder doorwerken dan bij de ander, maar in elk geval heeft de leidinggevende daar wel mee te maken.

Sturen geeft zowel positieve als negatieve emoties. De effectiviteit van wat een leider doet hangt af van de verander opdracht enerzijds en de oplossing die hij of zij bedenkt anderzijds. Het sturende mechanisme hangt vooral af van de juiste toepassing. Gelukkig kunnen we leren we van het falen van anderen.

Ik beperk mij hier tot deze twee hoogst scorende: Ineffectieve Communicatie en Slechte werkrelaties (Causes and consequences of managerial failure in
rapidly changing organizations door Clinton O. Longenecker, Mitchell J. Neubert, Laurence S. Fink, 2007)

# 1. inefficiënte communicatie (81%)

Doorgaans geven leiders aan dat het falen toeneemt als ze niet effectief kunnen communiceren. Leiders in deze studie maakten duidelijk dat dit vooral het geval is in snel veranderende organisaties, waar verhoogde stress en coördinatie oorzaak zijn. In deze situaties delen ze kritische informatie niet effectief met werknemers en/of werkgroepen. Bovendien luisteren ze niet naar de zorgen van de mensen in hun omgeving, met vervelende gevolgen. De kern van het probleem wordt kernachtig gevat in de woorden van een van de deelnemers: “Verandering brengt verhoogde niveaus van drukte en drukte geeft communicatieproblemen”.  De gevolgen van deze communicatie brengt werknemers in onzekerheid en stress, dit leidt tot verminderde prestaties en een toename van roddel, geruchten en verloop. Het maakt het moeilijk voor werknemers om vragen te stellen en nieuwe verantwoordelijkheden te begrijpen en belemmert het vermogen van leiders en werknemers om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Het veroorzaakt disfunctionele stress, wat leidt tot niet-optimale individuele prestaties, persoonlijke gezondheidsproblemen en een groter personeelsverloop.

Ten slotte kan slechte communicatie leiden tot verlies van productiviteit als werknemers afgeleid worden door disfunctionele geruchten of roddels.

#2: Slechte werkrelaties (78%)

Effectieve werkrelaties zijn lang beschouwd als de hoekstenen van goed management. Respondenten in deze studie gaven aan dat snelle veranderingen slechte werkrelaties blootlegt en zelfs het verval ervan versnelt door extra stress te leggen op de mensen in de relatie en op het bereiken van gewenste resultaten. Wanneer verandering plaatsvindt, zullen de leiders hun werkrelaties, interpersoonlijke vaardigheden en interne/externe netwerken nog kritischer moeten benaderen voor het bereiken van hun geplande resultaten. Om het niveau van betrokkenheid en samenwerking te verkrijgen dat nodig is om veranderingsinspanningen en -acties goed te plannen en uit te voeren acties, moeten managers effectieve werkrelaties hebben. Deelnemers aan de studie gebruikten terminologie zoals “connecties”, “contacten”, “go-to mensen”, “vertrouwelingen” en “mensen die back up zijn” om te spreken over het belang van werkrelaties bij het omgaan met grootschalige verandering. De gevolgen zijn dat leiders zichzelf isoleren van het informele netwerk van kennis en middelen dat zij zo zo dringend nodig hebben om succesvolle inspanningen te leiden. Het niet creëren en koesteren van effectieve werkrelaties creëert onnodig barrières en belemmeringen om dingen gedaan te krijgen.

Dit beschouwende…, wat kun je als leider doen? Waar het gaat om communicatie en werkrelaties is het verstandig een goede (ervaren) coach te hebben. 3DMens is specialist in leiderschap en lidmaatschap vragen in de werkcontext, kijkt dieper mee in samenwerkings vragen en ondersteund vooral praktisch. Bel gerust 0614929753 of mail info@3dmens.nl