3D Mens

Is dit eerlijk?

Is dit eerlijk?   Als je bezig bent met de meest elementaire principes en waarden en je vraagt bij mensen om ze te benoemen, dan zijn er altijd wel twee die er uitspringen: rechtvaardigheid en eerlijkheid. Als je doorvraagt, dan blijkt dat juist ook dit de twee meest genoemde oorzaken zijn bij conflict. “Het is niet eerlijk verlopen!”, “Ik […]

Onzichtbare Ruimte

Onzichtbare Ruimte Coaching biedt vanuit een bijzonder perspectief aan zowel de coach als de cliënt ruimte. Een ruimte die onzichtbaar is. Ruimte die nieuwe dimensies leert te ontdekken en die leert dat er meer schuilt in jezelf en in de wereld om je heen. Het onbekende en het onzichtbare verenigt zich in leegte. Die leegte […]

Dramadriehoek

Dramadriehoek Drama op de werkvloer Hoe groeit het drama op de werkvloer? Artikel over drama en gezondheid en de illusie dat werkrelaties ondergeschikt zijn aan resultaat. Gezond Samenwerken Zodra de Dramadriehoek op de werkvloer gaat spelen spreek ik over gezondheid. Waarom? Omdat de gezondheid in allerlei vormen onder druk komt te staan en daarmee ook […]

Theory U deel 3

Theory U deel 3 Theory – U deel 3 “Beweeg naar beneden” Mijn eerdere berichten over Theory U kun je terugvinden in deel 1 en deel 2. Dit deel gaat over de ‘beweging naar beneden’. Daarmee bedoel ik de linkerkant van de U. In deel 1 schreef ik nog wat algemeen over deze Theory U, […]

Werken met Polariteiten

Werken met Polariteiten In de 3DMens opleiding Coachend Werken staan we uitgebreid stil bij de werking van de polariteiten in ons (onder)bewustzijn. In het coachvak ben je als coach je eigen instrument om waar te nemen. Alle onze waarnemingen zijn in feite projecties uit jouw onbewuste. Op het moment dat je ze bewust wordt kun […]

Van Fatale Teams naar Vitale Teams (1)

Van Fatale Teams naar Vitale Teams (1) Veranderingen in teams hebben invloed op de vitaliteitsbeleving van teamleden. Ingrijpende aanpassingen dragen bij aan ervaring van toenemende stress. Als hier niet adequaat mee wordt omgegaan, dan levert dat een dynamiek op, die niet bijdraagt aan de creativiteit en vitaliteit. De gewenste resultaten worden niet gehaald en er […]

Angst en Vertrouwen in Groepen

Angst en Vertrouwen in Groepen De vraag die ik regelmatig bij het begin van een traject stel is ‘is dit een groep of een team?’ Met 3DMens houd ik mij bezig met team en organisatie ontwikkeling in een ruime zin van het woord ‘ontwikkeling’. Dat gaat namelijk altijd over leren. De vraag is dus ‘wat […]

Van Ik naar Wij Gerichtheid

Van Ik naar Wij Gerichtheid Jouw eigen team of afdeling is een weergave van de mate van Ik -of Wij gerichtheid. Interessant? Kijk er eens wat beter naar. In het palet van onze communicatie kunnen we de keuze maken om Ik- gericht of Wij- gericht te werken. In 3D werken vraagt om inzicht in de […]

Waar is de Waarheid?

Waar is de Waarheid? “Wie zoekt die vindt”, luidt een het gezegde. Met dit verhaal (dat ik nog regelmatig gebruik  in trainingen en coaching) wil ik je iets vertellen over de waarheid. Niet lang geleden kwam ik hem weer ’s tegen…Een Zoeker, hij was bijna altijd op zoek naar de waarheid. Hij was ook wel […]

Wat is een OK Corral? (2)

Wat is een OK Corral? (2) In deel 1 las je over de meest gezonde keuze (GOW) om conflict te hanteren in het OK Corral van Ernst. Je las ook een wat meer agressieve keuze (GRO). In deel 2 aandacht voor nog twee keuze mogelijkheden die je vast wel kent. Spring jij naar een andere […]