3D Mens

Werken met Polariteiten

In de 3DMens opleiding Coachend Werken staan we uitgebreid stil bij de werking van de polariteiten in ons (onder)bewustzijn. In het coachvak ben je als coach je eigen instrument om waar te nemen. Alle onze waarnemingen zijn in feite projecties uit jouw onbewuste. Op het moment dat je ze bewust wordt kun je nog beter waarnemen. Je kunt dan beter zien wat van jou is en wat van de ander is. Je herkent dan sneller overdracht en tegenoverdracht mechanismen.

Coachend Werken betekent dat je door hebt hoe jouw instrument in dat op zicht werkt. Het werken met polariteiten vergt zelfkennis. Bij 3DMens beginnen we bij de 1ste dimensie. Wie ben jij?

Persoonlijkheid en Polariteit
In jouw persoonlijkheid zitten alle delen van wie je bent, maar ook wie je niet bent. Daar begint het polariteiten mechanisme. Polariteiten zijn schijnbare tegenstellingen, waarbinnen mensen hun eigen weg te vinden hebben; de tegenstellingen veronderstellen elkaar (definitie Passe Partout, Veenbaas e.a.). In ieders identiteit zit diep (in de ijsberg) alles verborgen over jouw mogelijke keuzes in het leven. Dit klinkt wat filosofisch, maar als je je hierin verdiept ga je de werking begrijpen en mogelijk ook toepassen. Al onze (on)bewuste keuzes zijn verbonden aan (systemische) loyaliteiten.

In mijn trainingen leer je te kijken naar de polariteiten van licht en schaduw (oa. C.G. Jung). Je kunt dit verder trekken: warm en koud, binnen en buiten, samen en apart, man en vrouw, voor en achter etc. Echter dat gaat zelfs nog verder als je kijkt naar de ontwikkelingspsychologie. Iedere ‘leer’ fase heeft eigen polariteit. Dat geldt voor bv persoonlijke- en bv ook teamontwikkeling. Een mens – of team stagneert in een fase waarin de polariteiten en de onbewuste werking niet worden herkent.

Duale Eenheid?
Als je twee begrippen die met elkaar een eenheid vormen tegen over elkaar plaatst in een polariteit dan vormt dat een dualiteit in een eenheid. Bij coachend werken is het van belang dat je dit mechanisme steeds blijft zien. De twee begrippen kunnen niet bestaan zonder elkaar en ze maken samen een beweging en gaan in elkaar over. Het lemniscaat symbool (de liggende acht of ’t ‘oneindig’ symbool) wordt vaak gebruikt.

Het tegen deel is onbewust
In het ‘polariteitsdenken’, wat we feitelijk gewend zijn, kun je blijven hangen. Dan wordt het ene deel tegenover het andere deel gezet en kan zich nestelen in het onderbewuste (ook wel dualiteitsdenken). Maar daar kan het zich ook manifesteren in een projectie. In de termen van Carl G. Jung: je wordt hier niet ‘heel’ van. Het tegendeel wordt dan bv opgeroepen door het gedrag van iemand anders.

Coachend werken toepassen
Coachend werken betekent dat je je bewust bent van dit fenomeen. Want wat kun je doen als je ‘getriggerd’ wordt in je onderbewustzijn? Omgaan met het verschil….de tegenpool in elk geval niet afwijzen. Het beste wat je kunt doen is ‘integreren’, dat wil zeggen dat je niet de tegenstelling die er is bekijkt, maar juist de samenstelling. Het één bestaat niet zonder het ander, eigenlijk is het een cyclus en kun je de twee polen van hetzelfde begrip in elkaar zien overgaan…ze ontmoeten elkaar! Dat spanningsveld is integreren, ofwel even in mooie woorden: vanuit de polaire duale beleving van de werkelijkheid een begrip tot een eenheid brengen….Dat is heelwording. Daarna kun je een bewustere keuze maken in jouw interventies of comminicatie. Dus daarmee bedoel ik dat je daarna weer 1 dimensionaal kan worden.
Ben je zover? Dan ben je 3Dmensionaal bezig!

Meer leren? De Opleiding Coachend Werken staat weer in mijn agenda. Doe je mee?