3D Mens

Polariteiten bekeken

Wat is de Polarisatiewet?

Als ik over Gezonde Teams schrijf, dan houdt dat automatisch in dat ik over Ongezonde Teams schrijf. Dit is de zogenaamde Polarisatie Wet. Deze wet houdt in dat de tegenpool de inhoud als het ware omkeert. Een polariteit is een schijnbare tegenstelling, dus bij ziekte heb je het impliciet over gezondheid. Schrijf ik over Ongezond gedrag in Teams, dan kun je  – tussen de regels – lezen dat er achter die gedragingen de zoektocht aanwezig is voor gezond gedrag.

Veel van de vragen die ik krijg tijdens mijn begeleidingswerk, maar ook in trainingen en opleidingen die ik verzorg gaan – impliciet – over polariteiten. Leerprocessen betekenen altijd verandering. Die verandering kun je altijd terugvinden in het polariteiten beginsel.

De polarisatiewet kun je hier met een voorbeeld lezen:

Een directielid heeft op zijn kop gekregen dat zijn team steeds onzichtbaarder wordt binnen de organisatie. De directeur trekt het zich aan en wil zijn team zichtbaarder maken. De polariteit is zichtbaarheid vs onzichtbaarheid. Je kunt dan aan beide kanten (beide) polen samen met het team gedrag en opvattingen noteren die horen bij die kanten. Je kunt dan gelijk zien hoe de wet nu wordt gebruikt. Je kunt dan aan de hand van de bevindingen keuzes maken om te veranderen in de gewenste richting.

De 3DMens helpt mee in de zoektocht. Maar ook naar de oorzaak. Er is altijd een oorzaak achter het gedrag van onzichtbaarheid. Vaak zit dat dieper in een team, waardoor het lastiger is om daar verandering in te brengen. Bewegen in de polariteit van onzichtbaar naar zichtbaar is een leerproces, waarbij het gedrag dat zichtbaarheid ondersteunt versterkt dient te worden. En omgekeerd ongewenst gedrag moet worden afgeremd. Alle beetjes helpen.

Kijk eens naar jouw eigen team of afdeling. Welke kwaliteiten zie je en wat mis je? Grote kans dat je de Polarisatiewet al ziet. Uiteraard ontvang ik graag je bevindingen info@3dmens.nl.  

Eerder gepubliceerd op 2 september 2013 door Norbert Overvelde voor 3DMens blog