3D Mens

Workshop SysteemSpel

In jouw professionele omgeving kan de systeem bril goed van pas komen! Kijk maar eens goed om je heen hoe (mis) communicatie een groot effect kan hebben op het resultaat.

Het nieuwe afdelingshoofd wil zich binnen enkele weken laten gelden door impopulaire besluiten te nemen. Haar positie het het nieuwe MT staat onder druk. Hoe gaat het team zich gedragen denk je?

Twee leidinggevende collega’s zijn naast het werk ook bevriend. Hun partners zijn ook inmiddels bevriend. De kinderen ook. De nieuwe beleidsadviseur merkt dit op, wat is het gevolg?

De doelen worden niet gehaald, de regels worden daardoor aangescherpt, hoe denk je dat dit effect heeft op het teamgedrag?

Twee collega’s hebben om het minste al ruzie, welk patroon is er te zien?

Ben je op zoek naar een inspirerende manier om theorie, praktijk en de grondhouding van het systeemdenken in de vingers te krijgen? Het systeemspel is dé manier om met de bril van een systeemdenker naar complexe samenwerkingsvragen te kijken.

Het spel activeert deelnemers en doet recht aan de onmiskenbare complexiteit van elk team of organisatie.

Aan de hand van een verhaal, in de vorm van een film, leer je als deelnemer om met een systeembril te kijken naar samenwerkingsvraagstukken en krijg je manieren aangereikt om de vastgelopen situatie weer vlot te trekken. Het spel bestaat uit verschillende rondes en je gaat alleen of met een klein team punten verdienen. Degene of het team met de meeste punten is uiteindelijk de winnaar.

Werkwijze

Het verhaal speelt zich af in een gemeente, maar is ook voorstelbaar binnen andere organisaties; profit en non-profit. De situaties zijn herkenbaar voor iedereen die dagelijks te maken heeft met de dynamieken van samenwerken.

Het Systeemspel bestaat uit een warming-up en vier rondes. Elke ronde bestaat uit een fragment van de film, een kijk- of doe opdracht, een toelichting op de theoretische invalshoek en een reflectie. Door de afwisseling van individuele- en groepsopdrachten ervaren de deelnemers een dubbele leerloop. Er kunnen maximaal 4 groepjes van 2 tot 4 deelnemers deelnemen.

Onderwerpen

Het Systeemspel leidt je door een aantal situaties en achtergronden die je een andere kijk geven op relaties en interacties. Het volledige programma duurt een hele dag. Tijdens de verschillende rondes krijg je niet alleen inzicht, maar ga je ook echt aan de slag om met elkaar de situaties te doorgronden met een systemische blik. De belangrijkste onderwerpen zijn Patronen, Relaties, Systeem als geheel, en Bedoeling en Effect in interacties, waarbij we kijken naar meervoudige partijdigheid, hoe triades werken en vooral hoe je situaties kunt ontschuldigen.

Op aanvraag als in – company training te boeken:

Deze workshop is een hele dag.

09.15 uur ontvangst

09.30 uur aanvang

12.30 uur lunch

17.00 uur afsluiting

Minimaal 8 en maximaal 12.

Nader in overleg te bepalen

De workshop is bestemd voor iedereen die beter wil begrijpen hoe onze communicatie bij samenwerken (niet) werkt.

Tot op heden deden oa. HR managers, coaches, trainers, HR adviseurs, directeuren, locatie leiders, zorg managers, communicatie consultants al mee met deze workshop.

Offerte op aanvraag, neem contact op via contactformulier of bel 0614929753

Overnachten is niet van toepassing op deze workshop.