3D Mens

Workshop Systeem Spel 8 oktober 2021

In jouw professionele omgeving kan de systeem bril goed van pas komen! Kijk maar eens goed om je heen hoe onderlinge betrekkingen effect hebben op de resultaten…

Een nieuw afdelingshoofd heeft binnen enkele weken een negatief effect op een paar teamleden. Toch krijgt diegene bijval van mensen in het team van wie je dat niet verwacht.., hoe zit dat?
Een collega die aandacht wil vragen voor de thuissituatie en diegene dat bij de een wel krijgt en bij de ander niet…en juist het tegenovergestelde krijgt. 
De vorige manager liet de afdeling lang ‘freewheelen’, hij voert nieuwe regels in en voert de controle op, waarom zit hij na twee maanden thuis?
Twee bestuurders krijgen ruzie over de koers, vervolgens ‘zakt’ deze ruzie verder de organisatie in…, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Of beter hoe voorkomen ze dat?

De nieuwe teamcoach heeft vrij snel met iedereen een goed contact, legt feilloos bloot waar het aan schort, hoe kan dat terwijl anderen de vinger er niet op kregen?

Op zoek naar een inspirerende manier om theorie, praktijk en de grondhouding van het systeemdenken in de vingers te krijgen? Het systeemspel is dé manier om met de bril van een systeemdenker naar complexe samenwerkingsvragen te kijken.

Het spel activeert deelnemers en doet recht aan de onmiskenbare complexiteit van elk team of organisatie.

Aan de hand van een verhaal, in de vorm van een film, leer je als deelnemer om met een systeembril te kijken naar samenwerkingsvraagstukken en krijg je manieren aangereikt om de vastgelopen situatie weer vlot te trekken. Het spel bestaat uit verschillende rondes en je gaat alleen of met een klein team punten verdienen. Degene of het team met de meeste punten is uiteindelijk de winnaar.

Werkwijze

Het verhaal speelt zich af in een gemeente, maar is ook voorstelbaar binnen andere organisaties; profit en non-profit. De situaties zijn herkenbaar voor iedereen die dagelijks te maken heeft met de dynamieken van samenwerken.

Het Systeemspel bestaat uit een warming-up en vier rondes. Elke ronde bestaat uit een fragment van de film, een kijk- of doe opdracht, een toelichting op de theoretische invalshoek en een reflectie. Door de afwisseling van individuele- en groepsopdrachten ervaren de deelnemers een dubbele leerloop. Er kunnen maximaal 4 groepjes van 2 tot 4 deelnemers deelnemen.