3D Mens

Wat is een OK Corral? (1)

Om onze communicatie te begrijpen zijn er veel theorieën die proberen om ons gedrag te verklaren. Het OK Corral is een uitleg die ik graag hanteer waar het gaat over conflicten (en dus ook onderhandelen) in de dynamiek van een team of groep.
Het Thomas Kilmann (naar Kenneth W.Thomas en Ralph H. Kilmann) Conflict Model is een veelgebruikte manier waarbij twee assen gecombineerd worden. De x as is de assertiviteits as en de y as is de coöperatieve as. Bij het OK Corral is het verschil dat de x as de IK as is en de y as de JIJ as.
Dit model is gerelateerd aan de Transactionele Analyse (TA).

De TA gaat uit van de (communicatieve) transacties die mensen in interacties doen. Een deel daarvan is verbaal te volgen, echter een groot deel is non verbaal. Conflicten ontstaan daar waar de interacties niet op elkaar aansluiten of niet begrepen worden. Voor nu is het van belang te weten dat in de TA verschillende (basis) levens posities* al dan niet bewust aanwezig zijn en bepalen hoe je met elkaar omgaat in interactie. Conflicten (in jezelf of met anderen) zijn altijd te plaatsen in één van de vier basis levens posities.

Levens positie

Het OK Corral wordt in het Grid model van Ernst uitgelegd met vier kwadranten. Op basis van de assen hebben ze een andere inhoud. Hij benoemde ze alsvolgt:
Get-On-With (GOW), Get-Rid-Of (GRO), Get-Away-From (GAF), Get-Nowhere-With (GNW). De eerste twee behandel ik in dit deel.

Ik OK en Jij OK

De Get-On-With (GOW) is de meest gezonde levenspositie. In de corral is dat Ik OK en JIJ OK. Hier is je standpunt gezond en oprecht. De grenzen wat betreft standpunten zijn duidelijk en (in TA taal) het Script is die van Winnaar. Je energie is gericht op jezelf en de energie van de ander, zonder miskenningen. Je bent assertief en gericht op het oplossen van een probleem/conflict. “Samen met jou” is het paradigma. Deze grid past in het Conflict Model van Kenneth W.Thomas en Ralph H. Kilmann bij Exploreren.

Ik OK en Jij niet OK

De Get-Rid-Of (GRO) zwakt in dit model al iets af van GOW, want hier is de levens positie gekozen waarbij IK OK is, maar JIJ niet OK. Je standpunt lijkt vanuit arrogantie ingenomen te zijn. Het Script hier is Niet-Verliezer (Aanklager). Je energie is gericht op jezelf en je miskent dat van de ander. Je bent assertief overheersend en hebt moeite met het standpunt van de ander. Je assertiviteit zit dicht in de hoek van agressief (verbaal/non verbaal) en je richt je op de voor jou beste oplossing. Het paradigma is “Tegen jou”. In het Conflict Model spreek je bij dit grid  over Forceren.

In het volgende deel bespreek ik de twee volgende grids.

Dit is eerder gepubliceerd op 17 april 2013 in het 3DMens blog.