3D Mens

Wat is een OK Corral? (2)

In deel 1 las je over de meest gezonde keuze (GOW) om conflict te hanteren in het OK Corral van Ernst. Je las ook een wat meer agressieve keuze (GRO). In deel 2 aandacht voor nog twee keuze mogelijkheden die je vast wel kent.

Spring jij naar een andere levens positie?

Korte inleiding
Bij het hanteren van conflicten maak je onbewust keuzes voor je positie. Die posities lijken onverklaarbaar, maar hebben wel degelijk te maken met je eerdere (vergeten) ervaringen. Bij conflicten (zeker bij ernstige) speelt de gekozen ‘levenspositie’ een belangrijke rol. Dat is namelijk je meest primaire reactie. Je komt daarom telkens in hetzelfde patroon terecht (Script), omdat je in je leven nog geen of onvoldoende ervaringen hebt opgedaan om ermee om te gaan. Je graast dus waarschijnlijk steeds vanuit dezelfde wei als in je in conflict komt of bent.

De assen in de wei maken een ‘grid’ waardoor vier vakken ontstaan die verschillende betekenissen krijgen. De Ik-as gaat van links naar rechts en gaat van Ik niet OK, naar Ik wel OK. En de JIJ-as gaat van Jij niet OK naar JIJ wel OK. Ernst benoemde de vier ‘grids’.

De Get-Away-From (GAF) is links boven gelegen en resultaat van de combinatie IK niet OK en JIJ OK. Dit standpunt of vertrekpunt noemt Ernst ‘depressief’. Het script is niet winnaar en de houding klinkt door als hulpeloos. Het paradigma is “Voor jou” en als je dit vergelijkt met het TKI* model, dan is het Toegeven. Ernst ziet deze grid als ‘ongezond’. Vanuit de levenspositie theorie geredeneerd ga ik met hem mee, maar als keuze in conflict situaties zijn er voldoende redenen te bedenken om vanuit deze positie te werken.

De laatste positie is de Get-Nowhere-With (GNW). Dit treedt op als op basis van eerdere persoonlijke ervaringen een veronderstelling is ontwikkeld als Ik niet OK en JIJ niet OK. Hij noemt dit het ‘futiliteits’ standpunt. Het script is verliezer en het paradigma is “Zonder jou”. In het TKI model is deze grid te vergelijken met Mijden. Ook voor deze positie geldt dat hij ongezond is als levenspositie, maar in conflict situaties kan het een strategische keuze zijn.

Vastloper?
Als je in onderhandelingen vast loopt en je vraagt je af waarom, dan moet je eens kijken in welke deel van de wei je dan graast. Het kost even tijd, maar het verschuiven naar een betere uitkomst heb je vaker in de hand dan je denkt. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om je eigen IK en JIJ paradigma onder ogen te zien. Als je je levenspositie hebt ontdekt ben je bewuster en kun je tijdig bijsturen en de uitkomst beter beïnvloeden.

Wil je daar meer over leren? Vraag om een coachgesprek met 3DMens. (info@3dmens.nl of bel 0614929753)

*Thomas and Kilmann Instrument

Eerder gepubliceerd op 23 april 2013 op 3DMens blog.