3D Mens

1DMens Maatwerk Coaching programma voor startende leidinggevenden

In de zomer van 2020 ben ik gestart met 1DMens. Mede ingegeven door de Corona crisis, de beperking op groepsbijeenkomsten en de behoefte om meer individueel te begeleiden met maatwerk programma’s zowel online als fysiek ontstond dit bijzondere leerprogramma.

Dit is een speciaal voor startende leidinggevenden of als je voornemens bent om een leidinggevende rol te vervullen.
Gedurende zes maanden doorloop je een maatwerk coach- en leer programma om als leidinggevende je rol te pakken.

Werkwijze

Het programma is gebaseerd op de ideeën achter het unieke leiderschaps programma De Leider Ontwaakt, echter dit is nu afgestemd op mensen met ambitie om te leiden, startende teamleiders, projectleiders, managers, maar ook trainers, docenten of groepsleiders.

De begeleiding is gericht op alle dynamieken waar je als leidinggevende in terecht komt. Het hoofdthema is leiden en volgen. We kijken daarbij naar taak, rol en plek in jouw organisatie en hoe je daar het beste vorm aan geeft. Het vertrekpunt is altijd jouw situatie. Daarbij gaat het altijd om mensen en situaties, waarbij inhoud en relatie een rol spelen. Door middel van opdrachten, oefeningen, hier en daar een video en vele tips en tricks ga je leren hoe je in je leiders rol van 1,0 naar 3.0 kan groeien.

Onderwerpen

In de dynamiek van relaties waar we met in 1DMens naar gaan kijken betekent dit dat er een aantal onderwerpen aandacht krijgen.

Maand 1 Context en Constructieve basis

Maand 2 Het Wetboek

Maand 3 Verticale en Horizontale systemen

Maand 4 Rituelen in groepsdynamniek, dramadriehoek, drie P’s, drie petten.

Maand 5 De leider als leermeester

Maand 6 De eerste oogst

In elke maand staat dus een onderwerp centraal dat vervolgens maatwerk met jou wordt opgepakt. Zo leer je jezelf, je professionele en je leiders rol te pakken in de voor jou geldende context. We werken grofweg van Organisatie naar Team en naar Jezelf door middel van de driedimensionale aanpak van 1DMens. Resultaat en Relatie bewust.

1DMens kent inmiddels diverse varianten met een vervolg. Daarbij is intervisie met andere lotgenoten een mogelijkheid, maar ook supervisie en coaching met verdiepende professionele vaardigheden in leiderschap. Daarover word je nog ingelicht. We kijken dan wat bij je past.

Klik op knop hieronder voor de eerste stap en kennismaking.