3D Mens

Leer anders te kijken naar jezelf in lastige situaties...

Een gesprek voor een mogelijke nieuwe opdracht. Ik zit tegenover een nieuw afdelingshoofd. In de eerste weken van zijn nieuwe baan heeft hij de indruk dat het ‘rommelt’ in zijn MT. Dat rommelen beschrijft hij daarna als gedoe. Ik vind dat nog wat te vaag dus laat ik hem het gedoe verder omschrijven. Na een paar minuten praten heb ik nog geen beeld van de mensen of hun interacties waar het feitelijk om gaat. Gedoe wordt vaak gebruikt om iets van de onderstroom in relaties te duiden. Echter het helpt niet om er omheen te blijven draaien. Feit is dat dàt iets zegt over het werkelijke ongemak.

Als nieuw hoofd van de afdeling heeft hij een aantal uitdagingen. Hij is aangenomen om in de komende jaren de afdeling door een aantal grote veranderingen te loodsen. Zodra we het daarover hebben veert hij op en vertelt me vol enthousiasme over zijn opdracht en ambities. Als het daarna weer gaat over het gedoe, dan zie ik direct de veerkracht afnemen.

Als ik ergens wordt gevraagd dan is er altijd een reden, dus ik vraag wat specifieker wat de reden is van ons gesprek. Hij geeft aan dat het (uiteraard) te maken heeft met dat gedoe. Hij zoekt een teamcoach voor zijn MT.

Ik kan het niet nalaten dan toch al coachend te werk te gaan, het is immers waarschijnlijk dat hij me dat ook straks vraagt. Ik vraag of hij al een gesprek heeft gehad met zijn (hele) MT over ‘het gedoe’. Antwoord…Nee.

Volgende stap is dus eerst dat hij zelf het gesprek aangaat en het bespreekbaar maken. Hoezo? Het ligt toch niet aan mij? Ik wil naar de toekomst kijken. Ik heb geen zin in gedoe over hun verleden. Maar het is nu jouw verleden! pareer ik. Je zoekt een teamcoach, maar voor welke vraag? suggereer ik.

Het is een denk vraag, ik hoef niet gelijk een antwoord. Ik eindig met Het ligt nu niet aan jou, maar het kan mogelijk wel aan jou liggen als je zelf niet de vinger op de zere plek legt. Hij eindigt met Dit was een coachgesprek…, je brengt me nu al in beweging.

(TOELICHTING)

Bij 3DMens gaat het erom dat eenieder die een vraag heeft zichzelf ziet in het systeem. 1ste Dimensie voor de 3de dimensie. In dit geval draagt het systeem nog iets van vroeger en als dat niet is opgelost dan kun je voorspellen dat het probleem dat niet is opgelost terugkomt (in een andere vorm wellicht). Dan zou het ‘gedoe’ in stand worden gehouden. Zijn ambities en (inhoudelijke) taak zijn toekomst gericht. De disclaimer is ‘iets’ in het verleden. Ik kan als teamcoach in beide richtingen werken met het gehele MT, waarbij het centrale leerthema (conflict mijdend en prestatie voor relatie) aandacht krijgt.

Met eerste sessie was het bekend waar de rook vandaan kwam, de tweede sessie het vuur dat de rook veroorzaakte en de derde sessie waar de mix van brandbare stof vandaan kwam. Daarna veroorzaakte het vuur voldoende licht om de rook te doen verdwijnen…