3D Mens

Het Kasteel als metafoor

Hoe kun je het beste uitleggen hoe de menselijke psyche werkt? Mensen hebben in hun leven een schat aan informatie te verwerken. Al die info bepaalt het maken van keuzes. In bepaalde trainingen vertel ik het verhaal van Het Kasteel als metafoor. Dan heb ik het over de psychologie van Jung en daarmee verband houdende polariteiten beginsel (dualiteit) in onze psyche.  

Het Kasteel als metafoor komt voor in het boek van Debby Ford ’the dark side of the light chasers’. Zij refereert in haar boek aan het boek van John Welwood ‘love and awakening’.

Daarin wordt de analogie van Het Kasteel gebruikt om de wereld ‘in’ ons te illustreren.

Stel je voor dat je een groot kasteel bent, waarin duizenden kamers, zalen met lange gangen. Iedere ruimte is perfect gestyld en heeft een speciale gave. Iedere ruimte vertegenwoordigt een ander aspect van jezelf en is een integraal onderdeel van het kasteel. Als kind onderzocht je dat kasteel, je wilde alles ontdekken zonder schaamte of oordeel. Zonder angst ging je kamers in en uit op zoek naar de gave, naar de juweeltjes, naar het mystieke. Het kasteel stond in het licht en alles kon schitteren. Je hield van elke gang, kamer, zaal of plek, je kon overal vol bewondering rondwandelen.

Maar toen kwam er iemand naar jouw kasteel….

Diegene vertelde je dat één van de kamers niet perfect was en dat die helemaal niet in jouw kasteel thuis hoorde. Je kon die kamer maar beter dicht doen en op slot. Als kind wist je niet beter, jij wilde aandacht en waardering en je volgde de raad op….

Door de tijd heen kwamen er steeds meer mensen langs en iedereen had wel een mening over jouw kamers. Langzaam deed jij meer deuren dicht. Er waren verschillende redenen…om een of andere angst; te saai of te weelderig, te ouderwets of te modern, vanwege andere kastelen die je zag die niet zulke kamers hadden als de jouwe. Veel kamers sloten en verdwenen uit het licht naar de duisternis. Ze werden ‘onteigend’.

De dagen waren voorbij dat je kon rondlopen in een eindeloos kasteel en met een toekomst spannend en vol licht. Je vormde je kasteel en wil zelfs van kamers af zijn, maar dat lukt niet, want ze blijven een onderdeel van jou. Van sommige kamers weet je zelfs niet meer het bestaan en je bent je er helemaal niet meer bewust van, en ‘het is gewoon zo’. Met al die ‘bezoekers’ en hun boodschappen werd het steeds makkelijker om ernaar te luisteren…., maar je vergat daarmee ook je ‘innerlijke stem’ (de stem die eigenlijk het hele kasteel wilde kennen). Mensen hebben veel ‘afgesloten’ en gebruiken vaak nog een klein stukje!

Stel je nu voor dat jouw kasteel met alles erin, goed en kwaad en alles wat er op deze aarde is ook in jou is. Iedere kamer heeft ergens in een ander deel een tegengestelde kamer. Bv er is een kamer met zelfverzekerdheid of arrogantie en ook een kamer met loyaliteit en bescheidenheid. 

Als mensen coach of ontwikkelvragen hebben dan is er altijd wel ergens onrust over. Die onrust is een onbestemd gevoel dat opborrelt omdat er onbewust (later bewust) behoefte is om jouw kasteel nader te verkennen. De onrust motiveert je zoektocht naar de verstopte, verduisderde en gesloten kamers. Je kan uiteindelijk jouw uniciteit ontdekken door weer kamers te openen!

Het kasteel is de metafoor voor de enormiteit van wie je bent! Wij allemaal hebben alles ‘in’ ons.

Volhouden dat je die kamers niet hebt of niet kent helpt je niet! Als je echt wilt, dan kun je veranderen, dan kun je naar binnen gaan en zoeken…en deuren weer openzetten! Ontdek je innerlijke universum en neem terug wat je allemaal ‘onteigend’ hebt.  

Debby Ford schrijft aan het eind: “only in the presence of your entire self you can appreciate your magnificance and enjoy the totality and uniqueness of your life.”

 3DMens? Kijk ’s wie of wat jij vaak veroordeeld? Welke kamer zit dicht?