3D Mens

Feedback 3.0

Waarom doet feedback pijn vroeg iemand bij aanvang van de eerste workshop. Wat volgde was een – geen weg terug – ontwikkeling met opmerkelijke uitkomst. Lees verder voor die uitkomst.

Hoe komt het toch dat feedback als onderdeel van een leerproces zo veel effect heeft dat het pijn doet? Deze vraag en vele andere vragen komen voorbij tijdens de workshopreeks Feedback 3.0.

Een schets:
Twaalf deelnemers in een omgebouwde boerderij. Beetje afgelegen en de toerit die ze vlak daarvoor gebruikten is veelzeggend: een lange weg waar je al een beetje kan aanvoelen dat deze workshop je andere inzichten geeft.
Op de plek waar Annie, Sjaan en Brechtje ooit stonden te herkauwen zit nu een groepje aan een tafel met een opdracht. Ze zitten ook te herkauwen, maar dan anders…

De Workshop Feedback 3.0 daagt je uit om ècht te leren. De eerste fase gaat over jezelf. De eerste dimensie (de IK) en je gaat dan ook vanuit verschillende perspectieven naar jezelf kijken. Feedback wordt vaak geassocieerd met ‘anderen’ en oordelen, om anderen iets terug te geven. Hier begint ook de aanname die er is over feedback dat het altijd gericht is op gedrag van anderen, waar je iets van vind, zowel positief als negatief. 3DMens bekijkt het net even wat anders, waardoor de effecten anders worden.
Het begint bij het begin van….jezelf, nog voordat het over anderen gaat. Feedback 3.0 is daarom ook geen standaard feedback cursus waarvan je de bekendste principes waarschijnlijk wel kent. De werkelijkheid is dat er nog steeds weerstand blijft op het geven of ontvangen van feedback en er vooral een negatieve bijklank is.

Waarom dat zo is, leer je allemaal in de workshop Feedback 3.0.

Werkwijze

Samenwerken en feedback zijn twee onlosmakelijke delen van een lerende organisatie. Het gaat om communicatie en hoe mensen samen (elkaar) verder brengen. Aandacht geven aan feedback helpt bij het samen ontwikkelen en maakt zaken zichtbaar die de creativiteit en innovatief vermogen stimuleren.

Feedback is samen met Feedforward een gekoppeld mechanisme in onze communicatie. Waarom luistert de een wel naar je en de ander niet? En waarom de ene keer wel en de ander keer niet? Waarom is het een uitdaging om verschillen te bespreken en overeenkomsten veel minder.
Tijdens de workshops leer je feitelijk meer over ‘onze’ communicatie* en hoe we samenwerken om elkaar verder te brengen. Onze communicatie is niet vanzelfsprekend. De werkwijze bij Feedback 3.0 is daarom niet vanzelfsprekend, omdat de cursus inspeelt op wat we zelf als voorbeelden nemen.
* onze staat tussen haakjes omdat ’t nader ingaat op de interactie zelf die voortkomt uit het systeem tussen twee mensen. Dus het gaat niet om jou, maar om de interactie tussen jou en de ander.

Samenwerken is een kunst op zich. De ene dag is het prettig en de volgende dag kan het minder zijn of zelfs gedaan zijn. De mate van volwassenheid om hiermee om te gaan leer je in de praktijk. De lerende organisatie is een van de principes bij het systeem denken en betekent dat je van beide kanten iets te doen hebt aan het samen werken.

Een professionele houding en gedrag zijn bepalend voor de kwaliteit van de interactie met elkaar en de mate waarin we elkaar verder helpen. Waar de verschillen duidelijk zijn is de kracht van het verschil meetbaar in de gevoelens bij feedback. De stadia die hierin zijn te ontdekken komen terug tijdens de lessen in Feedback 3.0. Met elkaar ga je verder verkennen en kijken hoe Feedback 3.0 ingezet kan worden om elkaar te versterken.

Van belang is dat er wordt gewerkt met eigen praktijkvoorbeelden. Er zal in de workshop geoefend worden met de vaardigheden en daarbij het eigen gedrag en opvattingen steeds te bespreken. We werken met kleine groepen, zodat iedereen optimaal met Feedback 3.0 kan werken en vragen.

Zoals gezegd werk je door een aantal fasen van IK naar JIJ en naar WIJ. Deze drie kern fasen nemen je steeds een stapje verder in leren over feedback en feedforward.

Onderwerpen

De basis principes van Waarheen? Hoe nu? en Wat erna? leer je telkens opnieuw te zien. 3DMens heeft een eigen wijze manier van werken waarbij je op een originele manier anders gaat kijken naar relaties en interactie. Belangrijk onderwerp is hoe je eigen aandeel is in een interactie en hoe je vanuit contact werkt met anderen. Dit leer je niet alleen in interactie met een directe gesprekspartner, maar ook in groepen. Je leert te werken in een lerende groep en krijgt de tools om dat na de cursus toe te passen. De onderdelen van onze communicatie ‘rapport bouwen’, inhoud en betrekkings lagen vormen een rode draad in het programma. De diepere thema’s als vertrouwen en veiligheid, maar ook openheid geven krijgen een andere betekenis. Verder werk je aan jouw bewustzijn om feedback effectief te kunnen geven en vragen, maar ook het ontvangen. Je leert hoe eigenaarschap werkt en hoe jouw stijl de effecten beïnvloedt bij zowel geven, vragen als ontvangen.

De uitkomst van de eerdere vraag aan het begin waarom feedback pijn deed is na het hele ontwikkelproces omdat de feedback die iemand kreeg persoonlijk iets aanraakte. Dat kwam enerzijds door de manier van feedback geven en de onbewuste toon die erin zat en anderzijds door de onbewuste context die bij de ontvanger aanwezig was. De cursist vertelde me later dat de cursus heeft opgeleverd dat het symptoom wat er al veel langer was duidelijk heeft gemaakt dat er meer te onderzoeken was en dat de gever van de feedback eigenlijk niets te maken had met de als persoonlijk ervaren pijn.

Drie dagen met tussendoor ca. 3 weken. De eerste dag is van 10.00-20.00 uur (inclusief diner). De andere dagen zijn van 09.30-16.30 uur.

Maximum aantal deelnemers: acht tot twaalf.

De locatie wordt in overleg met opdrachtgever bepaald.

De Workshopreeks Feedback 3.0 zijn maatwerk voor in-company. De doelgroep kan in de vorm van een open setting waar de deelnemers zich intern kunnen aanmelden of bijvoorbeeld met het eigen team of afdeling.

Onze ervaring leert dat dit geschikt is voor iedereen die in groepen werkt en onderdeel uitmaakt van een gemeenschappelijke taak. In groepen of teams is altijd sprake van een afhankelijkheid ook al lijkt dat niet zo bij professioneel samenwerken. De cursus is maatwerk voor teamleiders, coördinatoren, projectleiders uit een organisatie.

De prijsopgave wordt gegeven na een intake. Maak daarvoor de afspraak via het contactformulier en mail via info@3dmens.nl.

Overnachtingen zijn bij deze cursus niet van toepassing.