3D Mens

Drivers en injuncties

Hij werkte hard. Alles met overgave. Nam geen tijd om te rusten. Hij had ook vaak succes en als hij faalde dan werkte hij nog harder. Veel tijd voor andere zaken dan werken had hij niet.

Deze man draagt ‘Werk Hard’ met zich mee. Een onbewust bevel van zijn ouders. Vroeger hard werken op school, daarna hard werken voor zijn studie en daarna hard werken in zijn eerste en volgende banen. En…
Op zijn veertigste een maagzweer. Dit laatste is de pay off van een lang gespaarde kaart. De pay off is de uitbetaling die klopt met de onbewuste boodschap die zijn ouders hem gaven.

Ouderlijke geboden

Dit voorbeeld gebruik ik in de training Transactionele Analyse voor Leiders. De onbewuste boodschap van de ouders ‘werk hard’ is een zogenoemde SCRIPT boodschap. Het script is een onbewust levensplan dat je hebt door de ouderlijke invloeden. Dit zijn ook wel de Drivers. De Driver wordt gebruikt in de TA om aan te geven dat iemand (als kind) de impliciete bevelen van de ouder of ouder figuren volgt. Dit doet het kind vooral om OK te zijn. Dus de driver bepaalt het gedrag om uiteindelijk OK te zijn voor invloedrijke personen uit de jeugd. Ons voorbeeld hierboven kreeg een maagzweer, een fysieke uiting van te lang, te hard en te veel. Na herstel van de maagproblemen vraagt hij zich af “Wat maakt nu dat ik altijd hard werk?”

Deze vraag zet hem aan het denken. Het blijkt dat zijn script en dito gedrag in zijn persoonlijke systeem zitten, al heel lang en behoorlijk vast. Genieten van wat hij had bereikt kon hij niet. Dan moest hij gelijk door…
De driver wordt ook wel een Contra-injunctie genoemd. In de TA literatuur zijn er 5 genoemd en in bepaalde stromingen zelfs 6. Dit zijn Wees Perfect, Wees Sterk, Doe je Best, Doe een Ander Genoegen of Plezier, Schiet op en Wees de Beste.

Deze contra-injunctie veronderstelt een injunctie. Dat klopt, want aan de andere kant zijn er de verboden, waar een kind mee te maken krijgt. In Werk Hard zit een injunctie verborgen. Deze injunctie verbied het kind om het rustig aan te doen. Dit zijn vaak ook boodschappen die niet letterlijk gezegd worden. Het kind voelt de afwijzing als het de tegengestelde beweging maakt. De manager in ons voorbeeld was daarom ook altijd bezig, want bij ‘niets doen’ voelde hij de ouderboodschap om geen tijd te verspillen.

Injuncties en besluiten

Een kind neemt al vroeg besluiten om negatieve gevoelens van ouder of ouder figuren te voorkomen. Bob en Mary Goulding ontdekten in hun werk als therapeut 12 thema’s die daarbij telkens terugkwamen.

Besta Niet, Wees Niet Belangrijk, Wees Niet Jezelf, Wees Geen Kind, Hoor Er Niet Bij, Kom Niet Dichtbij, Groei Niet Op, Wees Niet Gezond, Voel Niet, Doe Niets, Denk Niet, Slaag Niet.

Deze injunctie boodschappen zijn non verbaal. Ze worden niet letterlijk gezegd of geëist, maar worden door middel van permissies voor het Driver gedrag verkondigd.
Injuncties kun je leren te herkennen door ze te benomen als : Je mag niet…. en Permissies door : Het is OK om te …..

Bij ‘Je mag niet…..’ voelt een kind het verbod, bij een permissie voelt het kind dat wat gewenst is. Het is voor een kind dan een kwestie van kiezen. Je kunt voorspellen dat een kind kiest voor het gebod.

Geboden en Verboden hebben dus een onbewuste invloed op ons (gehad). Zolang je gedrag wordt bepaald door die invloeden loop je risico dat je je script leeft. Mensen die werken aan zelfontplooiing, persoonlijk leiderschap gaan dat script ontdekken en krijgen een ruimer keuzepatroon, waarbij de ‘ouderlijke boodschappen’ in een ander perspectief komen. De loyaliteiten (en bindingen) worden zichtbaar en je kan er van los.

Wil je meer leren over de Transactionele Analyse en de beginselen om je eigen ‘drama’ te ontraadselen? Doe dan mee op 24 en 25 oktober as. Lees HIER meer.