3D Mens

De Polarisatie Wet

Het begeleiden van teams is een vak. Een vak dat je in de vingers krijgt door het te doen. Niet door te verwijzen naar een boekje met een of andere pyramide model of een Samenwerkings Spel. Tenminste als je wat verder kijkt in de materie van groepsdynamiek. Ik heb in mijn zelfstandige bestaan als (team) coach in elk geval iedere week wel weer een mooie les.

Ant Woorden

Als ik terug kijk in mijn ervaring in het vak van begleiden dat komt er telkens een zelfde wetmatigheid terug. Ik kan dat kort uitleggen met de volgende stelling: we hebben problemen in de samenwerking, de huidige situatie is voor ons niet gezond meer. daar moeten we mee aan de slag.

Als je zoals hier gebruik maakt van woorden als gezond, samenwerking, huidige, dan zit in die woorden al de polarisatie wet verborgen. Voor coaches en team coaches die begeleid en vooral de teams waar ik mee werk, laat ik zien dat de antwoorden letterlijk al in de woorden zit.

Hebben we het over Gezonde Teams, dan houdt dat automatisch in dat er ook Ongezonde Teams zijn. Deze Polarisatie Wet houdt in dat de tegenpool de inhoud als het ware omkeert. Een polariteit is een schijnbare tegenstelling, dus bij ziekte heb je het impliciet over gezondheid. Heb je het over Ongezond gedrag in Teams, dan kun je  – tussen de regels – lezen dat er achter die gedragingen de zoektocht aanwezig is voor Gezonder gedrag.

Zie de Polarisatie Wet dus al hulpmiddel om uit te zoeken wat gewenst en ongewenst blijkt. Recent heb ik met een groep gewerkt aan het thema Energie Gevers en Nemers. Over de twee lijsten was snel overeenstemming. De teamleden konden ook eenvoudig wegstrepen wat wel en niet paste in een gewenste ontwikkeling. Iedereen was zich bewust van de Geef of Neem Route en konden daarna met elkaar oefenen op dit gedrag.

De kern

Waar het met deze wetmatigheid wezenlijk om gaat is de beweging die er altijd is tussen de polariteiten. Als je dat met elkaar (in team) gaat herkennen en de patronen tijdig herkent, dan ben je ook in staat om dat bij te stellen. We weten namelijk een ding zeker, hoe verder je schiet in de extreme zijde van een polariteit hoe lastiger het wordt om er weer vandaag te gaan.

Een belangrijke boodschap wil ik je meegeven: Mensen die in staat zijn dit principe toe te passen in werk en leven, zijn gelukkiger!

Leervragen

De leer- of ontwikkel/verander vragen waar ik mee te maken krijg gaan vrijwel altijd over dit mechanisme. In mijn trainingen en opleidingen is het werken met polariteiten de essentie van de onbewuste processen die ons belemmeren of doen groeien.

Denk eens na over die vraag die mogelijk ook bij jou speelt waar het gaat om samenwerking. Waar krijg je energie van en waar lekt het weg (welk gedrag?). Kijk rond in je eigen team. In je eigen werkpraktijk.

Als je goed kijkt zie je ook waar het stagneert je waar zelf ook iets kunt leren. Uiteraard ontvang ik graag je bevindingen info@3dmens.nl.