3D Mens

De Menselijke Maat?

De Menselijke Maat?

In mijn werk hoor ik het steeds vaker. Het is je misschien ook opgevallen hoe vaak deze term gebezigd wordt: Het ‘terugbrengen naar de menselijke maat’.

Wat is het?

Veel of zinvolle info is er niet over terug te vinden als ik dit google. Helder is het wel dat als ik met een directeur spreek die ‘terug wil naar de menselijke maat’ en dit een mooie ingang is voor een gesprek.

De menselijke maat?
Wat is dan de niet-menselijke maat? Als ik die ingang kies wordt het wellicht eenvoudiger. Laat ik beginnen met mijn vraag over wat hij bedoelde uit te laten leggen door de betreffende directeur.
Hij gaf aan dat zijn organisatie verzand was geraakt in steeds meer procedures en regels. Dit was een deels bewust bij-effect van de groei van zijn bedrijf en deels onbewust omdat er allerlei verleidingen ontstaan als er meer mensen komen of moeten komen.

De menselijke maat verdwijnt! Hoe houd ik mensen vast? De arbeidsmarkt beweegt flink en de criteria voor loyaliteit zijn vaag. Hij gaf aan de menselijke maat terug te willen. Mensen boeien en binden (Is dat niet een term van begin deze eeuw?).
De niet-menselijke maat is gericht op mensen als nummers en radartjes. Als je doorvraagt bij de mensen om wie het gaat dan wil niemand zich voegen in de term van nummer of radartje. Iedereen wil de menselijke maat. Er is alleen niet echt een heldere definitie van. Door wat niet-menselijke maat verder ontrafelen valt op dat mensen gewoon als mensen gezien willen worden, van vlees en bloed met emoties en gedachten.

Zo ook de leervraag van deze directeur. Terug naar de menselijke maat betekende in dit geval de mens achter de professional weer gaan zien. Mensen worden blij, wendbaar, energiek, daadkrachtig en veerkrachtig, maar ook moe, krijgen moeite met bijbenen, ongemotiveerd en voelen zich onbegrepen en onzeker.
De menselijke maat gaat dus feitelijk over wie wij zijn in onze professionele rol in combi van het menselijke aspect. Dat wordt (en ik zie het bij veel trainingen en begeleidingswerk) toch vaak over het hoofd gezien. De menselijke maat is de maat die we onszelf afmeten. Hoe professioneel je dat ook zou willen zien, het is heel simpel ook gewoon hoe je met elkaar omgaat. Daarbij wil iedereen aandacht, erkenning, ruimte om zichzelf te zijn, vriendelijkheid, waardering en gezien worden in sterk en zwak.

Niemand is perfect! Bedrijven die zich organiseren langs de weg die daaraan voorbijgaat merken dat mensen het niet volhouden en vertrekken of afvallen.

Terug naar de menselijke maat is ruimte geven voor het menselijke aspect. We leven en werken om elkaar te helpen en te steunen. Bij (team-en organisatie) coaching is het merendeel van de verander-of ontwikkel vragen gericht op Hoe en niet zo zeer op Wat. Het Wat wordt een stuk simpeler als er gewerkt is aan Hoe. De menselijke maat terugvinden is met elkaar daar de weg in vinden.

Dit gesprek met deze directeur was inmiddels een jaar geleden. We hebben recent het traject met alle leidinggevenden afgerond en kijken terug op een fraai ‘inter-menselijk’ proces, waar mensen tevoorschijn konden komen achter hun professionele rol. Een boeiend en inteam (geen schrijffout) proces, waarbij ruimte kon ontstaan voor nieuwe inzichten, een gedragen verantwoordelijkheid met elkaar en de verdiepende werking van menselijke contact en betekenisvolle hechting.

En nu vraag aan jou?
Werk je in een organisatie (of team) waarbij de menselijke maat genomen wordt of ben je een nummer in een systeem?

Ik nodig je uit om daar eens goed naar te kijken.