3D Mens

Conflict in 3d

In dit stuk sta ik stil bij het Externe Conflict. Hierbij hebben mensen conflicten met elkaar. Er is kortweg een verschil van mening of er zijn tegengestelde behoeften. Bij een extern conflict is er ook sprake van een Intern Conflict, want iets in de buitenwereld ’triggert’in jezelf. Er speelt op onbewust niveau iets mee in de ‘overdrachtelijke sfeer’. (overdracht en tegenoverdracht).

Mensen hebben een vreemde aanname en dit is gelijk ook de paradox van conflict. Namelijk dat iedereen wel op een bepaalde manier de behoefte heeft om bewust of onbewust de ander te willen veranderen. Je wil opleggen aan een ander heeft een conflict in zichzelf. Als mensen hierin blijven…, dan miskennen ze hun eigen mogelijkheid om het conflict te hanteren en op zoek te gaan naar ‘onderhandelingsruimte‘.

In de Transactionele Analyse (TA) spreken we over Spelgedrag (dan is conflict onderhuids, gemeen, ondermijnend, in de schaduw) of intimiteitsgedrag (dan is conflict volwassen, bespreekbaar, uitdagend, open/transparant). Bij Spelgedrag is kwetsbaarheid de belemmering. Bij intimiteit is kwetsbaarheid de opluchting. Kijk maar naar coaching waarbij sprake is van een conflict, hoe vaak lost iets op met het vrijgeven van de bijbehorende emotie?

Conflicten hebben een manifestatie in het hier en nu en er ligt al een geschiedenis voor (vanuit mijn 3D gedachte: verleden, heden en toekomst zijn in verbinding). Wil je leren coachend werken toe te passen in jouw werk, dan moet toch eerst het verleden gezien worden. Het verleden heeft immers een trekkracht op je, het werkt als een magneet die je aantrekt. Dat zich dat manifesteert in het nu met iemand anders in een conflict waarbij emoties gaan spelen is wel logisch, want je bent nog iets aan het ‘uitwerken’ van vroeger, waar je nu nog geen oplossing voor hebt. Feitelijk zegt de overdracht die er speelt iets over jouw leerproces.

3DMens opgelet, weet dit:
– ieder gedrag heeft in een diepere laag een positieve intentie
– ieder gedrag was ooit de beste oplossing die iemand heeft gehad
– de betekenis van de interactie is wat je lijfelijk oproept
– het niet fout! dat is een oordeel, maar er is feedback.

Hoe hiermee te handelen dan?
– Herkennen, het conflict mag er zijn! Neem het waar en benoem dat wat er is/speelt (Volwassen), veroordeel het niet. (in Theory U: downloading>sensing)
– Erkennen dat het er is en besteed er aandacht aan (in Theory U: uitstallen>loslaten, bij Covey: ik zie je en zie je mij), sta stil bij de bedoeling en betekenis ervan.
– Verkennen. Verhelder (samen) behoeftes en verlangens, wensen en meningen (in Theory U: uitkristalliseren en prototyping, bij Covey: Theater van de Magie, de Derde Ruimte).

Lost het conflict nu op?

(vrij naar 3DMens visie op Samen, Bert Hellinger en inspiratie uit boek Passe Partout over Conflict van W. Veenbaas ea.)