3D Mens

Coachend (samen) werken

Hoe kun je coachtechnieken die worden gebruikt door professionele begeleiders toepassen in je dagelijkse werk? Je leert in jouw huidige professionele rol weerstanden te adresseren en mensen verder te helpen.

Cursusprogramma van 6 dagen om de basis te leren en toe te passen in de eigen werkpraktijk. Daarna volgen nog twee verdiepende opleidingen voor gevorderden (variatie van 2 tot 6 dagen).

Werkwijze

3DMens heeft in de afgelopen jaren de cursus qua inhoud en vorm aangepast. Daarmee sluit dit aan bij de actualiteit en kun je uitgaan van de nieuwste inzichten op het gebied van professioneel begeleiden. Waarin verschilt deze opleiding qua werkwijze? De cursisten geven aan dat deze opleiding vooral praktisch is en veel dieper ingaat op wat je als professional tegenkomt. Daarom geeft het een boost aan jouw persoonlijke ontwikkeling waar je als professional van profiteert.

Door de eigen werkpraktijk te gebruiken leer je vanuit het perspectief van een coach situaties te benaderen. Deze aanpak leert je afstand nemen en laat zien hoe je persoonlijk (bijvoorbeeld geraakt worden) kunt scheiden van professioneel. De vaardigheden in deze training zijn niet al te moeilijk en je werkt in het begin met hulpmiddelen om je zelf te bekwamen.

Coachend Werken wordt telkens opnieuw goed beoordeeld en vooral de praktische toepassing wordt hoog gewaardeerd.

Onderwerpen

Deze basis training wordt vooral gebruikt vanuit een bestaande functie of rol. De onderwerpen gaan dieper in op onze communicatie. Het systeemdenken en psychologische aspecten in onze interactie vormen de leidraad. De drie dimensies van 3DMens IK – JIJ en WIJ worden als een mantra gebruikt in jouw ontwikkeling en hoe jij je relateert vanuit jouw rol aan anderen. Of dat nu adviseur, leraar, leidinggevende of directeur is maakt niet uit. De onderwerpen gaan jou ‘persoonlijk’ aan en vraagt van je te reflecteren op houding en gedrag. Samenwerken wordt bekeken vanuit overdracht en tegenoverdracht in jouw werkomgeving, de projecties die je onbewust hebt op anderen, je ‘eigen aardigheden’ en hoe je die hebt gevormd en originele 3DMens technieken zoals het 3DDilemma, Contracteren, Dimensies in Tijd, De ‘Ervaarringen’ en Het handboek PersoNEE.

Totaal is de training 6 hele dagen. De verdeling is over zes maanden. De data worden in overleg gepland.

Minimum is 6 en maximum aantal deelnemers is twaalf.

Wij hebben goede ervaringen met een aantal locaties die prettig zijn qua verblijf en verzorging. Meestal een buitenverblijf, waarbij de deelnemers binnen met buiten kunnen verenigen.
Onze voorkeur heeft De Hoorneboeg in Hilversum. We gebruiken een exclusieve ruimte (In de Luwte of de Boszaal) van waaruit je binnen een minuut op de hei staat. Daar maken we graag gebruik van.

Uiteraard beschikt 3DMens over meerdere goede plekken in midden Nederland of elders in Nederland en België. We kijken per opdrachtgever wat het beste past.

Voor iedereen die in teams werkt of te maken heeft met professioneel samenwerken. Voor teamleiders, trainers, HR professionals en mensen die een advies rol hebben. Vooral geschikt als je bijvoorbeeld dagelijks veel gesprekken moet voeren en je merkt dat er ‘meer’ nodig is om effectief te zijn.

De prijsopgave wordt gegeven na een intake. Maak daarvoor de afspraak via het contactformulier en mail via info@3dmens.nl.

In enkele gevallen wordt gekozen voor 3 x 2 dagen. In dat geval is overnachten een optie met eventuele extra verzorging en activiteiten. Deze zijn dan los te boeken of worden meegenomen in de prijsopgave.